Aleksander Żukowski ( ur. 1974 r.) - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykonuje zawód radcy prawnego. Z zamiłowania przyrodnik, krajoznawca i regionalista działający na Górnym Śląsku. Związany z oddziałem PTTK w Rybniku.W prasie lokalnej i regionalnej opublikował ponad 100 artykułów o śląskiej przyrodzie

i walorach turystyczno-krajoznawczych regionu rybnicko-raciborskiego. Jest autorem książki Okazałe drzewa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1997) oraz współautorem przewodnika Szlakami Zielonego Śląska (2002). W 2002 r. wyróżniony przez Zarząd Województwa Śląskiego za aktywny udział w pracach nad kreowaniem pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie produktu turystycznego i podnoszenie jakości usług turystycznych. Od wielu lat dzieli się swoją pasją

i wiedzą o znanych drzewach, spotykając się z mieszkańcami regionu. Odwiedził kilkadziesiąt szkół, bibliotek i domów kultury, prezentując fotografie i przekazując wiadomości o najstarszych drzewach Polski. Współpracuje z Radiem Katowice i Radiem Piekary. W wolnych chwilach poświęca się turystyce pieszej, rowerowej i kajakowej.

 

PUBLIKACJE AUTORA


 

 

ALEKSANDER ŻUKOWSKI