RODO

 

 

 

 

web kobieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEKSANDER ŻUKOWSKI


 

 

PUBLIKACJE AUTORA

Aleksander Żukowski ( ur. 1974 r.) - absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej
w Rybniku (1993), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykonuje zawód radcy prawnego. Z zamiłowania przyrodnik, krajoznawca i regionalista działający na Górnym Śląsku. Związany z oddziałem PTTK w Rybniku.W prasie lokalnej i regionalnej opublikował ponad 100 artykułów
o śląskiej przyrodziei walorach turystyczno-krajoznawczych regionu rybnicko-raciborskiego. Współpracuje
z miesięcznikiem lokalnym "Kurier" (Czerwionka-Leszczyny), tygodnikiem regionalnym "Nowiny" (Rybnik),
z biuletynem "Przyroda Górnego Śląska" (Katowice),z miesięcznikiem "Przyroda Polska" (Warszawa). Jest autorem książki Okazałe drzewa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1997) oraz współautorem przewodnika Szlakami Zielonego Śląska (2002). W 2002 r. wyróżniony przez Zarząd Województwa Śląskiego za aktywny udział w pracach nad kreowaniem pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie produktu turystycznego i podnoszenie jakości usług turystycznych. Od wielu lat dzieli się swoją pasją i wiedzą o znanych drzewach, spotykając się z mieszkańcami regionu. Odwiedził kilkadziesiąt szkół, bibliotek i domów kultury, prezentując fotografie i przekazując wiadomości o najstarszych drzewach Polski. Współpracuje z Radiem Katowice i Radiem Piekary. W wolnych chwilach poświęca się turystyce pieszej, rowerowej i kajakowej.