Aleksander Żukowski

 

  Autor:                                                      Okładka: Twarda                                Wymiary: 215 x 285 mm                 

                                                  

  Cena: 75 zł                                              Liczba stron: 326                                ISBN: 978-83-60891-25-4

 

 

 

DRZEWA
JANA PAWŁA II

Opis

Książka zawiera prezentacje ponad 90 drzew papieskich rosnących
w województwie śląskim, województwie opolskim, zachodnich powiatach województwa małopolskiego i jednym powiecie województwa łódzkiego.

W ten sposób objęto zasięgiem publikacji wszystkie Dęby Jana Pawła II posadzone przez nadleśnictwa podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Opisano też Wadowickie Dęby Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II posadzone przez szkoły w Śląskiem i Opolskiem, mające za patrona Jana Pawła II. W katalogu drzew papieskich rosnących na terenie objętym publikacją dominują dęby posadzone po 2 kwietnia 2005 r. Książka zawiera opisy wszystkich drzew dedykowanych Janowi Pawłowi II, posadzonych od tej daty do maja 2009 r. Nadto zamieszczono w niej prezentacje tych drzew. których związek z osobą Ojca Świętego udało się ustalić, a które posadzono przed 2 kwietnia 2005 r.