Aleksander Żukowski

 

    Autor:                                                        Okładka: Twarda                                Wymiary: 215 x 285 mm                 

                                                  

    Cena: 59 zł                                                Liczba stron: 302                               ISBN: 83-922220-2-4

 

 

 

SŁAWNE DRZEWA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Opis

Sztandarowa publikacja cenionego znawcy tematu, Aleksandra Żukowskiego, okupiona latami żmudnego gromadzenia materiału i wnikliwych dociekań.
W rezultacie tych prac powstało dzieło szeroko opiniowane i polecane na łamach prasy. Zostały mu też poświęcone audycje radiowe, jak również program zrealizowany przez katowicki ośrodek Telewizji Polskiej.
To za sprawą wyjątkowego ujęcia tematu, który nie tyle akcentuje walory przyrodnicze, co kulturowe opisywanych drzew. Na uwagę zasługuje również ta część publikacji, która odnosi się do żywych w pamięci, choć nieobecnych już pamiątek przeszłości oraz akcentowania ważnych uroczystości i wydarzeń poprzez symboliczne sadzenie drzew dla potomnych.