RYBNIK NA SZLAKU

Opis

W przewodniku zamieszczono opisy krajoznawcze wszystkich znakowanych tras turystycznych przebiegających przez tereny Rybnika. Opisano łącznie ponad 300 km tras, w tym 200 km szlaków rowerowych w samym Rybniku i sąsiednich miejscowościach. Opisy krajoznawcze szlaków przecinających granice miasta rozpoczynają się lub kończą w miejscowościach położonych
w gminach ościennych, bezpośrednio sąsiadujących z Rybnikiem. Zabieg ten był konieczny dla zachowania logicznego ciągu opisu tras turystycznych. Żaden turysta bowiem nie rozpoczyna 
i nie kończy wycieczki na granicy administracyjnej danej gminy, lecz zmierza, zgodnie
z przyjętą marszrutą, do określonej miejscowości, gdzie poszukuje miejsca wypoczynku, punktu gastronomicznego, noclegu lub chociażby tylko parkingu, gdzie mógłby bezpiecznie pozostawić samochód na czas wycieczki rowerowej bądź pieszej. Ponadto sporządzenie opisów szlaków turystycznych nieco „wykraczających” poza granice administracyjne miasta ukazuje ważne dla ruchu turystycznego połączenia sieci szlaków i otwiera możliwości kontynuowania wycieczek rozpoczętych

w Rybniku. 

Aleksander Żukowski

 

  Autor:                                                       Okładka: Miękka                      Wymiary: 205 x 180 mm                 

                                                  

  Cena: 22 zł                                               Liczba stron: 132                     ISBN: 978-83-60891-80-3