NA SZLAKU.
Sośnicowice i Pilchowice

Opis

Sośnicowice i Pilchowice – dwie na wskroś śląskie gminy, leżące na południowym krańcu ziemi gliwickiej, łączy bliskie sąsiedztwo i rzeka Bierawka. To taki geograficzny wspólny mianownik. Płynąc od strony Czerwionki-Leszczyn, przebija się zniekształconą doliną przez szare zwały i zapadliska tworzące niemal „księżycowy” krajobraz w okolicy Szczygłowic. Dla mieszkańców Pilchowic

i Sośnicowic rzeka Bierawka jest nieodłącznym komponentem topografii miejscowości. Kształtuje krajobraz, wpływa na życie mieszkańców. Ale też dostarcza atrakcji, czego dowodzi sieć szlaków rowerowych i pieszych poprowadzonych mostami nad rzeką, w jej dolinie bądź w jej pobliżu.

W tej sielskiej „krainie nad Bierawką” leżącej, łatwo znaleźć miejsca ustronne i kuszące.
Tu wyraźnie widać, jak puszcza do nas oko. Nietrudno tu o przykłady architektury znamiennej dla śląskiej ziemi: drewniane kościoły zrębowe, przydrożną architekturę sakralną, dawne pałace i dwory dziś spełniające się w innych rolach. Bez wątpienia warto tu przyjechaći poznawać okolicę na własną rękę, na „dwóch kółkach”, którym dobrze służy rozwinięta sieć szlaków rowerowych powiatu gliwickiego.

 

Aleksander Żukowski

 

  Autor:                                                       Okładka: Miękka                      Wymiary: 104 x 192 mm                 

                                                  

  Cena: 17 zł                                               Liczba stron: 96                       ISBN: 978-83-60891-64-3