Mieszkaniec Radlina. Przez 27 lat pracował pod ziemią jako górnik dołowy w kopalniach Marcel i Pniówek. Po przejściu na emeryturę zamienił kilof na pióro i rozpoczął szychty literackie. Jest autorem książek o tematyce śląskiej. Pisząc po polsku i śląsku, poprzez podania i legendy, popularyzuje historię Śląska. Przybliża bogaty 

i barwny folklor śląski. W humorystycznych ciepłych gawędach ukazuje życie i obyczaje Ślązaków. Jest aktywnym działaczem

w zakresie propagowania kultury Śląska. Należy do Grupy Artystycznej Konar. Napisana w języku śląskim książka Bojdy ślónskie znalazła się w wykazie utworów uzasadniających wpisanie języka śląskiego na listę języków świata prowadzoną wspólnie przez ISO, SIL i Bibliotekę Kongresu USA. Jerzy Buczyński jest laureatem nagrody Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim za Twórczość Literacką i Publicystyczną. Został uhonorowany wpisaniem jego biografii do międzynarodowej encyklopedii

Who ist Who w Polsce. 

 

PUBLIKACJE AUTORA

JERZY BUCZYŃSKI