Autor:                                                       Okładka: Miękka                                Wymiary: 148 x 210 mm                 

                                                  

  Cena: nakład wyczerpany                         Liczba stron: 344                               ISBN: 978-83-60891-45-2

 

 

 

ZWIERCIADŁO
ŚLĄSKIE

Opis

Zwierciadło śląskie to zbiór opowiadań o Ślązakach, o ich barwnym życiu, o ich radościach, troskach i uczuciach. Można tu spotkać ludzi prostych, nieposiadających tytułów naukowych ani wyższego wykształcenia, ale za to mających coś o wiele cenniejszego ? praktyczną mądrość życiową. Są to ludzie, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, wcielają w życie piękne programy filozoficzne wielkich myślicieli ? Sokratesa, Platona, Arystotelesa.Opowieści "Zwierciadła śląskiego" mają w większości charakter humorystyczny, bowiem w komicznym zabarwieniu przedstawiają przygody i przeżycia bohaterów. Ukazują życie w jego pozytywnym aspekcie, chociaż nie brak tu i negatywnych akcentów. Ślązacy w tych opowiadaniach są ludźmi, o których z całym przekonaniem można powiedzieć, że nic co ludzkie, nie jest im obce. Wiedzą, iż drugi człowiek jest takim samym człowiekiem jak oni,
z tymi samymi wadami i zaletami?