Jest to zbiór wierszy i opowiadań.
"Minął czas młodości, czas kontrastów od bieli do czerni. Minął też czas wypełniony pracą, troskami, codziennością. Dni pełne życia przez "Ż", podróż, którą odbywałam wraz z tymi, którzy mnie otaczali...
Tak zaczęłam moją skróconą opowieść o własnym życiu, przeżywaniu dni radosnych, pełnych słońca i pogody ducha oraz tych trudnych, smutnych, a także o przemijaniu."

W swoich strofach i obrazach autorka zawarła osobisty sposób przeżywania miłości, codzienności, chwile pokory, zachwytu, radości, tęsknoty i bólu. Jej obrazy są wynikiem medytacji i takiego właśnie odbioru rzeczywistości.

Halina Chowaniec

 

  Autor:                                                              Okładka: Twarda                   Wymiary: 115 x 185 mm                 

                                                  

  Cena:   19.95 zł                                                Liczba stron: 104                 ISBN: 978-83-60891-23-0

 

 

 

ŻYCIE JEST OPOWIEŚCIĄ