PUBLIKACJE AUTORA

Halina Chowaniec - urodziła się na Zaolziu, w Orłowej koło Karwiny. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Rybniku, Studium Nauczycielskie w Katowicach, a następnie wyższe studia
z zakresu wychowania plastycznego w Cieszynie. Obecnie mieszka w Stanowicach. Nauczycielka – maluje, pisze wiersze i opowiadania. Wychowała wielu utalentowanych młodych ludzi, których prace z zakresu plastyki zdobywały wysokie lokaty w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Swoje prace wystawiała dwukrotnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, dwukrotnie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku oraz Klubie Nauczyciela, także w Rybniku. Obecnie stałą ekspozycję jej obrazów można zobaczyć w kawiarni „Pod Tubą” na rybnickim Rynku. 

W swoich strofach i obrazach autorka zawarła osobisty sposób przeżywania miłości, codzienności, chwile pokory, zachwytu, radości, tęsknoty i bólu. Jej obrazy są wynikiem medytacji i takiego właśnie odbioru rzeczywistości. Mówi: „malując i pisząc obłaskawiam swoje leki i obawy. Są chwile, w których maluję; są takie, w których piszę. Samo malarstwo pozostawia we mnie pewien niedosyt – wtedy piszę; zaś satysfakcja z »malowania słowem« sprawia, że wracam do pędzla. Ciągle czekam na »pastelowy świat«...” 

 

HALINA CHOWANIEC