Autor:                                                       Okładka: Miękka                        Wymiary: 104 x 192 mm                 

                                                  

  Cena: 15 zł                                               Liczba stron: 120                       ISBN: 978-83-60891-18-6

  

 

 

Aleksander Żukowski

W przewodniku zamieszczono opisy krajoznawcze wszystkich znakowanych tras turystycznych przebiegających przez tereny Rybnika. Opisano łącznie ponad 300km tras, w tym 200 km szlaków rowerowych w samym Rybniku i sąsiednich miejscowościach.
Opisy krajoznawcze szlaków przecinających granice miasta rozpoczynają się lub kończą
w miejscowościach położonych w gminach ościennych, bezpośrednio sąsiadujących
z Rybnikiem.

 

Opis

NA SZLAKU.
Rybnik i okolice