Zasady nadsyłania propozycji wydawniczych:

 

 

  • 1. Przed wysłaniem propozycji wydawniczej prosimy o zapoznanie się z profilem naszego wydawnictwa.

  •  

  • 2. Prosimy o przesyłanie wyłącznie ukończonych tekstów na adres mailowy: biuro@arw-vectra.pl.

  •  

  • 3. Do przesłanej propozycji wydawniczej prosimy dołączyć biogram, streszczenie utworu oraz dane kontaktowe.

 

       4. Odpowiadamy tylko na wybrane propozycje. Nie uzasadniamy decyzji odmownych.

  •  

  • 5. Z autorami, z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę, skontaktujemy się w ciągu trzech miesięcy

  • od dnia otrzymania propozycji.

  •  
  •