Mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, absolwent Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek prawo. W 2017 r. wydał zbiór opowiadań

pt. „Nic nie jest oczywiste”, a rok później tom poezji „Szare nieba”. Obie publikacje zdobyły duże uznanie Czytelników.

 

PUBLIKACJE AUTORA

Mateusz Jańta