Daniel Jakubczyk - (ur. 18 lipca 1975 w Wodzisławiu Śląskimpolski samorządowiec, od 2014 roku Wójt Gminy Gorzyce. W 2000 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa
i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013). Ukończył również studia podyplomowe z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz

z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu
 (2013). Z zamiłowania regionalista, pasjonat pogranicza polsko-czeskiego.

Autor licznych publikacji na temat pogranicza polsko-czeskiego nad rzeką Olzą, w tym książek: "Skarby historii, kultury i sztuki gmina pogranicza: Gorzyce i Dolina Lutynia"
(2 wydania 2007), "Wspólne ścieżki. Gminy na królewskim szlaku" (2011), "Spotkania przy granicy. Polsko-czeski przewodnik po gminie Gorzyce i mieście Boguminie" (2011). Redaktor

i autor tekstów do albumu "Ocalmy od zapomnienia. Znikająca architektura i przyroda gminy Godów w forografii." (2013).
W latach 2009-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „U Nas”. Autor książek dotyczących pogranicza polsko-czeskiego nad rzeką Olzą. Publikował również na łamach „Nowin Wodzisławskich”, 
„Nowin Raciborskich”, „U Nas” i „Śląskiej Fatimy”.

PUBLIKACJE AUTORA

Daniel Jakubczyk