Od najmłodszych lat interesuje się historią i literaturą.

Wychowana w tradycyjnej śląskiej rodzinie, wcześnie zaczęła przejawiać zainteresowania historią swojego regionu. Wykorzystując opowieści dziadków i starszych członków rodziny, tworzyła publikacje, które zaczęły się pojawiać w latach 80. w tygodniku Nowiny. Od ponad 20 lat współpracuje

z miesięcznikiem "Kurier", opisując tradycje, zwyczaje, ale i śmiesznostki 

z przeszłości naszego regionu. W tym duchu powstała też jej pierwsza książka "Warkocz pokoleń", która została wydana nakładem warszawskiego wydawnictwa "Twój Styl" i wyróżniona w konkursie na najlepszą opowieść biograficzną organizowanym przez redakcję miesięcznika o tej samej nazwie. W 2007 r. wydała drugą książkę zatytułowaną "Ks. Adolf Pojda.

Kapłan i człowiek" poświęconą postaci wielkiego patrioty związanego

z Leszczynami, więźnia Dachau.W dwa lata później ukazało się II wydanie Warkocza pokoleń, poprawione i znacznie rozszerzone. Sukces jaki odniosła książka i rozbudzone oczekiwania czytelników przyczyniły się do wydania

w 2011 r. kolejnej publikacji pt. "Śląsk romantyczny".

Jej pasją jest także krajoznawstwo i fotografia. 

 

 

PUBLIKACJE AUTORA

ALEKSANDRA J. OSTROCH