Adam Okun

PUBLIKACJE AUTORA

PRASA

Adam Okun - Absolwent Instytutu Pedagogiki Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Badania dokumentacyjne śląskich pieśni ludowych rozpoczął w 1998 roku pod kierunkiem prof. dr hab.Adolfa Dygacza, jako autor monografii folkloru muzycznego podrybnickich Książenic. Prezentowany zbiór
pt. Śląskie pieśni z okolic Rybnika, stanowi folklorystyczny zapis dziedzictwa kulturowego regionu zawierającu autentyczne teksty ludowe z zapisem melodycznym. Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się folklorem
muzycznym: nauczycieli, instruktorów i animatorów placówek kultury, młodzieży,
a przede wszystkim do członków różnorodnych zespołów folklorystycznych pielęgnujących śląskie pieśni ludowe regionu ziemi rybnickiej.

 WYDARZENIA

SPOTKANIA 

NOWOŚCI

PUBLIKACJE

ZAPOWIEDZI

AUTORZY

KSIĘGARNIE

ZAMÓWIENIA

O NAS

KONTAKT

E-BOOKI

RODO