Absolwent Instytutu Pedagogiki Muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Badania dokumentacyjne śląskich pieśni ludowych rozpoczynał w 1998 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Adolfa Dygacza, jako autor monografii folkloru muzycznego podrybnickich Książnic. Prezentowany zbiór pt. Śląskie pieśni

z okolic Rybnika, stanowi folklorystyczny zapis dziedzictwa kulturowego regionu, zawierający autentyczne teksty ludowe z zapisem melodycznym. Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się folklorem muzycznym: nauczycieli, instruktorów i animatorów placówek kultury, młodzieży, a przede wszystkim do członków różnorodnych zespół folklorystycznych pielęgnujących śląskie pieśni ludowe regionu ziemi rybnickiej.

 

 

PUBLIKACJE AUTORA


 

 

ADAM OKUN