Aleksandra Ostroch

 

  Autor:                                                      Okładka: Miękka                               Wymiary: 140 x 205 mm                 

                                                  

  Cena: 35 zł                                              Liczba stron: 384                              ISBN: 978-83-60891-13-1

 

 

 

WARKOCZ POKOLEŃ

Opis

"Warkocz pokoleń" to wpisana w dzieje śląskiej rodziny opowieść o ludziach prawdziwych, nie "malowanych", o ich zaletach i przywarach, osiągnięciach
i klęskach, o ich życiu codziennym, jakże surowym i nieraz gorzkim, a przecież niepozbawionym barwy i humoru. O ludzkich zmaganiach z losem wśród zawirowań historii i zwykłym dążeniu człowieka do swego miejsca wśród innych, własnego dachu nad głową; do szczęścia, bezpieczeństwa, miłości.
Ta tocząca się na przestrzeni ponad stu lat rodzinna saga to także szmat historii Śląska, pokazanej ?od wewnątrz?, nie przez pryzmat kronik i dokumentów, lecz oczami świadków - bez zbytniego patosu i "cierpiętnictwa", raczej z filozoficzną powściągliwością prostego człowieka. Jest to wreszcie opowieść na wskroś autentyczna. Celem jej spisania było niejako oddać głos naszym "starzikom" i "prababkom w jaklach", możliwie jak najwierniej 
przekazać ich obraz, ich sposób myślenia, wyznawane wartości, a także dawną obyczajowość i tradycjonalny tok życia śląskich wsi i robotniczych miasteczek.