Książka prezentuje kadry Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) 
w Rybniku z lat 1945-1947. Jest to swoiste studium przypadku (case study), 
w dodatku przypadku skrajnego. Personel rybnickiego PUBP w okresie powojennym był jednym z najbardziej zdegenerowanych obsad jednostek terenowych UB. Skala nadużyć, pijaństwa

i różnego typu naruszeń wówczas obowiązującego prawa  nie znajduje odpowiednika w żadnym innym analogicznym urzędzie na terenie województwa śląskiego. Dołączony informator personalny prezentuje sylwetki wszystkich ustalonych funkcjonariuszy tej placówki
z lat 1945-1947. 

   

  Autor:                                                  Okładka: Twarda                                Wymiary: 165 x 240 mm                 

                                                  

  Cena: 40,95 zł                                     Liczba stron: 228                               ISBN: 978-83-60891-15-5

 

 

 

STRUKTURY BEZPRAWIA

Opis