Zarys dziejów niewielkiej miejscowości współcześnie położonej w granicach administracyjnych gminy Czerwionka-Leszczyny, niegdyś słynącej z hodowli ryb
i związanej z Rybnikiem. W ocenie pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, szczególny walor tej publikacji stanowi ?perfekcyjne opanowanie warsztatu historyka, czyli Autorki. Stąd bogate tło historyczne, wiele odniesień do współczesności oraz imponująca bibliografia.

 

Anna Gudzik

 

  Autor:                                                             Okładka: Miękka                        Wymiary: 148 x 210 mm

                 

                                                  

  Cena:  26,25                                               Liczba stron: 160                       ISBN: 83-917967-4-4

 

 

 

PRZEGĘDZA

Opis