Marian Uherek - chemik, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Obecnie dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach. Harcmistrz, żeglarz, pasjonat historii,a w szczególności historii Śląska. Członek zespołu przygotowującego program rewitalizacji Zabytkowego Osiedla Patronackiego Kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach.

PUBLIKACJE AUTORA

Marian Uherek