JERZY BUCZYŃSKI


 

 

PUBLIKACJE AUTORA

Jerzy Buczyński - urodzony w Rydułtowach, obecnie mieszkaniec Radlina. Przez 27 lat pracował pod ziemią jako górnik dołowy w kopalniach Marcel i Pniówek. Po przejściu na emeryturę zamienił kilof na pióro i rozpoczął szychty literackie. Jest autorem książek
o tematyce śląskiej. Dotychczas drukiem ukazały się: "Bojdy ślónskie", "Skarbnik, zmory, utopce i upiory", "Klechdy górnośląskie", "Misja umarlaków", "Galeria straszków śląskich", "Skarbiec śląskich legend", "Urok Szarloty", "Zwierciadło śląskie","Tajemnice rybnickich dzielnic", "Hultajska Dwójka", "Godulowa Saga" i "Pokolenia w Czerni".
Na łamach lokalnych czasopism publikuje krótkie opowiadania. Pisząc po polsku i śląsku, poprzez podaniai legendy, popularyzuje historię Śląska. Przybliża bogaty i barwny folklor śląski.W humorystycznych ciepłych gawędach ukazuje życie i obyczaje Ślązaków.Jest aktywnym działaczem w zakresie propagowania kultury Śląska. Należy do Grupy Artystycznej Konar. Napisana w języku śląskim książka Bojdy ślónskie znalazła się 
w wykazie utworów uzasadniających wpisanie języka śląskiego na listę języków świata prowadzoną wspólnie przez ISO, SIL i Bibliotekę Kongresu USA.Jerzy Buczyński jest laureatem nagrody Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim za Twórczość Literacką

i Publicystyczną. Został uhonorowany wpisaniem jego biografii do międzynarodowej encyklopedii Who ist Who w Polsce.