Mirosław Kirszensztejn

I NIC TU DO ZWIASTOWANIA

Opis

Autor swoją poezję określa mianem „prostych wierszyków i piosenek mówiących o tym, co dla nas najważniejsze – o życiu i śmierci, miłości i rozpaczy, wierze i beznadziei oraz  o odchodzących coraz częściej w zapomnienie w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie wartościach humanistycznych”. 
Niniejszy tomik postanowił zadedykować swojemu czteroletniemu synowi, a wszystkie zyski z jego sprzedaży przeznaczyć na leczenie i rehabilitację chorego Bartka.
[Eugeniusz Jurczyga - Przedmowa]

 

 

  Autor:                                                       Okładka: Miękka                      Wymiary: 148 x 210 mm                 

                                                  

  Cena: 10 zł                                               Liczba stron: 64                       ISBN: 978-83-60891-57-5