Autor:                                                       Okładka: Twarda                      Wymiary: 135 x 200 mm                 

                                                  

  Cena: 49 zł                                               Liczba stron: 224                     ISBN: 978-83-60891-89-6

 

 

 

DRUGA DEKADA
ORNONTOWIC
 

Opis

Drogę ku gminnemu odrodzeniu, wpisaną w demokratyczne przemiany kraju, jak 
i pierwsze dziesięciolecie prezentuje „Dekada Ornontowic”. W niej zaś cały wachlarz dokonań potwierdzających słuszność obranej drogi, ale też szerszy kontekst związany z powstającą kopalnią, rozwojem bankowości spółdzielczej wywodzącej się z Ornontowic oraz kolejną reformą, tym razem powiatową. „Druga dekada Ornontowic” to już lata 2001-2011. W tym czasie na terenie gminy doszło do wielu zmian, które znacząco wpłynęły na jej wizerunek. Przekształcenia objęły górnictwo, wspomnianą bankowość oraz zmiany systemowe w obrębie opieki społecznej i szkolnictwa. Obraz tego drugiego dziesięciolecia dopełnia udział gminy w programach unijnych oraz realizacja wielu inicjatyw społecznych.