W przypadku Metropolii Katowickiej Dekanat Orzesze jawi się swą własną odrębnością. U jej historycznych korzeni wypływa specyficzna rola wiekowej parafii woszczyckiej, która na przestrzeni dziejów dała początek kilku okolicznym parafiom. 
Ich wyodrębnienie może być świadectwem miejscowych aspiracji, nade wszystko głębokiej wiary i pragnienia zbliżenia do Boga w murach ?własnej? świątyni.
Mniej niż w nowych zupełnie ośrodkach widać tu wpływy urbanizacji, powstawania nowych dzielnic czy osiedli, jakie wyrosły w dobie cywilizacyjnego czy też przemysłowego rozwoju; bardziej natomiast uwidacznia się naturalne przywiązanie 
do tradycji wyrosłej z Wiary Ojców.

Anna Gudzik

 

  Autor:                                                             Okładka: Twarda                        Wymiary: 215 x 290 mm

                 

                                                  

  Cena:  36,75                                               Liczba stron: 96                          ISBN: 978-83-60891-19-3

 

 

 

DEKANAT ORZESZE

Opis