Autor:                                                       Okładka: Twarda                      Wymiary: 215 x 290 mm                 

                                                  

  Cena: 49,35 zł                                          Liczba stron: 152                     ISBN: 987-83-60891-06-3

 

 

 

CZERWIONKA-LESZCZYNY
W FOTOGRAFII 

Opis

Album ukazuje różnorodne walory gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym krajobrazowe

i przyrodnicze. Prezentuje wiele charakterystycznych miejsc i obiektów, ale także urokliwe zakątki,

nie zawsze znane nawet mieszkańcom okolicznych miejscowości.
W zestawie 378 fotografii zaakcentowano również gospodarcze oblicze gminy i miasta
oraz przykłady społeczno-kulturalnej aktywności. Ponadto publikację wyróżnia aż osiem wersji obcojęzycznych słowa wstępnego.