PUBLIKACJE AUTORA

Bolesław Profaska (1931-2007) Absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
w Katowicach oraz Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Krakowie. Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Przemysłu Metalowego
w Bytomiu, Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego oraz Zakładach Wytwórczych urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach.W okresie swojej pracy zawodowej uzyskał kilka świadectw autorskich
i patentowych na wdrożenia unikalnych rozwiązań technicznych.Przez ostatnie lata pracy zawodowej pełnił funkcję przewodniczacego Rady Pracowniczej ZWUS w Żorach. Na szczególnie uznanie zasługuje jego dorobek w zakresie publikacji historychnych oraz upowszechnianie lokalnej historii wśród dzieci i młodziezy. Współpracował z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w zakresie opracowań historychnych. Oprócz monografii rodzinnej miejscowości "Dzieje Dębieńska", opublikował własny przekład z języka niemieckiego "Kroniki szkolnej i gminnej Szkoły Elementarnej w Dębieński Wielkim założonej w 1865 r.". Był inicjatorem wydania albumu pt. "Dębieńsko w dawnej fotografii", współautorem publikacji związanych z historią gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, jak również miejscowości ościennych (Orzesza, Ornontowic i innych). Opublikował kilkadziesiąt artykułów historycznych o Czerwionce, Czuchownie i Dębieńsku na łamach miesięcznika "Kurier". Za całokształt działalności społecznej i publicystycznej został wyróżniony statuetką "Karolinki".

 

Bolesław Profaska