ANDRZEJ KAPŁANEK


 

 

PUBLIKACJE AUTORA

Andrzej Kapłanek – inżynier, podróżnik, żeglarz, alpinista, publicysta.
Autor kilkunastu książek i tomiku wierszy. Urodził się w śląskim familoku,
w rodzinie związanej z górnictwem od trzech pokoleń. Po ukończeniu Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczął pracę w kopalni, przechodząc wszystkie szczeble górniczego zawodu: od nadgórnika, sztygara, przez dyrektora kopalni, aż do dyrektora zjednoczenia. Stąd jego znajomość tematyki śląskiej i fascynacja tym regionem.

Pytany o preferencje życiowe, odpowiada: „Jestem kulinarnym koneserem z kubkami smakowymi Brillant-Savarina, miłośnikiem win mozelskich, impresjonistycznego widzenia świata, ciekawych rozmów.

Ulubione hasło: "Precz z preczem!". Nie znosi także głupoty i gadających głów w telewizji,

za to z przyjemnością wertuje dzienniki ciekawych ludzi.Stoik oraz abnegat. Dozgonny patriota Śląska.