Opis

ŚLĄSKIE PIEŚNI LUDOWE
Z OKOLIC RYBNIKA

 

  Autor:                                                       Okładka: miękka                         Wymiary: 170 x 135 mm

                 

                                                  

  Cena:  29 zł                                              Liczba stron: 175                          ISBN: 978-83-60891-62-9

 

 

 

RODO

 

 

 

 

web kobieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowany zbiór pt. Śląskie pieśni z okolic Rybnika, stanowi folklorystyczny zapis dziedzictwa kulturowego regionu zawierającu autentyczne teksty ludowe z zapisem melodycznym. Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się folklorem muzycznym: nauczycieli, instruktorów i animatorów placówek kultury, młodzieży,
a przede wszystkim do członków różnorodnych zespołów folklorystycznych pielęgnujących śląskie pieśni ludowe regionu ziemi rybnickiej.Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się folklorem muzycznym: nauczycieli, instruktorów i animatorów placówek kultury, młodzieży, a przede wszystkim do członków różnorodnych zespołów folklorystycznych pielęgnujących śląskie pieśni ludowe regionu ziemi rybnickiej.